خدمات میل لنگ تراشی

یکی دیگر از خدمات حرفه ایی این مجموعه خدمات میل لنگ تراشی می باشد.

شما می توانید کلیه خدمات و تعمیرات مربوط به دستگاه قطعه شویی و کف تراشی را به کارشناسان حرفه ایی و ماهر ما بسپارید.

برخی از خدماتی که در میل لنگ تراشی مورد استفاده قرار میگیرد شامل موارد زیر می باشد:
این مجموعه انواع مختلف میل لنگ های سبک و سنگین را تراش می دهد.

انواع سرسیلندر و همچنین میل لنگ در این مجموعه پولیش داده می شود.

قطعات مختلفی به غیر از سر سیلندر نیز در گروه صنعتی ماشین ابزار تراش داده می شود.

میل لنگ تراشی

میل لنگ چیست و چه کاربرد هایی دارد؟

احتراق سوخت پیستون را به سمت پایین سیلندر شلیک می کند، وظیفه میل لنگ است که اساساً با چرخاندن به اطراف و فشار دادن پیستون به سمت استوانه، این حرکت خطی را به چرخش تبدیل کند.

بنابراین با نامگذاری چند قسمت شروع خواهیم کرد. شفت رابط بخشی از شافت است که درون یاتاقان می چرخد. دو نوع شفت رابط در میل لنگ وجود دارد که شفت های اصلی یاتاقان محور چرخش میل لنگ را تشکیل می دهند، و شفت های رابط میله اتصال به هستند، که تا پیستون ها ادامه پیدا می کنند.

به طور خلاصه به شفت های رابط میله ای و همچنین معمولاً به آنها پین لنگ، یا شفت های انتهایی بزرگ گفته می شود. شفت میله توسط شبکه های اینترنتی به شفت اصلی متصل می شوند.

فاصله بین مرکز شفت اصلی و مرکز پین میل لنگ، شعاع میل لنگ است که به آن پرتاب میل لنگ نیز گفته می شود. این اندازه گیری دامنه سفر پیستون را تعیین می کند زیرا چرخش میل لنگ این فاصله از بالا به پایین به عنوان یک ضربه شناخته می شود. پیستون دو برابر شعاع میل لنگ خواهد بود.

شفت های میله اتصال از محور چرخش جبران شده و به انتهای بزرگ میله های پیستون متصل می شوند. تغذیه روغن تحت فشار از طریق یک روغن زاویه دار حفر شده از شفت اصلی تهیه می شود.

برخی میله های اتصال دهنده دارای یک ریل آهنی هستند که از طریق آنها حفر می شود تا روغن به داخل استوانه پاشیده شود. در این صورت، یاتاقان های میله اتصال به یک شیار اجازه می دهند تا طی یک تغذیه روغن به میله اتصال وصل شود.

با استفاده از خدمات ماشین ابزار می توانید علاوه بر خرید دستگاه قطعه شویی خدمات دیگری نظیر میل لنگ تراشی را انجام دهید.

برای استفاده از خدمات میل لنگ تراشی می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.